Om oss

Nola Myntklubb bildades i november 1982 av en grupp samlare som kände ett ökat behov av att få träffas under ordnade former. Idag har klubben ett 50 tal medlemmar varav många varit med ända från starten.

Föreningen träffas 8 gånger per år, som regel tredje tisdagen i månaden under augusti-november och januari-april.

Förekommande programpunkter på dessa träffar kan
t ex. vara "samlare berättar" eller kvalitetsbedömning. Varje möte brukar även innehålla en myntauktion och fika. Medlemsauktion då medlemmarna har chans att lämna in mynt och sedlar till försäljning hålls höst och vår, i övrigt är det genom klubben inköpta samlingar som auktioneras ut.

Ibland annordnas resor och andra utflykter till närliggande mässor mm i klubbens regi. Under ett flertal år har en bussresa till den stora samlarmässan i Hudiksvall genomförts.

De flesta i föreningen samlar på svenska mynt från perioden 1520-1950, med tonvikt på Bernadotteperioden, men även andra samlarområden tex moderna utländska mynt, svenska och utländska sedlar, antiken och annorlunda betalningsmedel.

Föreningen är öppen för alla intresserade av numismatiska objekt och vi ser gärna nya medlemmar. För intresserade går det bra att ringa någon i styrelsen.