Skalor


Pianoackord

På den här pianosajten hittar du alla pianoackord och även skalor markerade på pianots klaviatur.

Pianoackord

 


Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! ->