Skalor


Visar pianoackord Gadd9 på piano

Pianoackord Gadd9 innehåller dessa toner: G, B, D, A,

Tillbaks   |   Visa ackordet Gadd9 för gitarr  

 


Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->