Kryptera lösenorden till .htpasswd   -> 


 Samverkan Upplands-Bro
 Grannstödsbil nr 2.    Foto: D Grönlund
 Grannstödsbil nr 2.    Foto: D Grönlund

Grannstödsbil nr 3.
Grannstödsbil nr 3.

Grannstödsbil nr 3.

                                  

 Grannsamverkan      mot brott

Grannsamverkan i Upplands-Bro kommun uppgår till  8.389 hushåll fördelat på 137 Grannsamverkansområden (Nov. 2018).

Varje område har en utsedd kontaktperson som ansvarar för att informationen från Lokalpolisen sprids till de enskilda hushållen.

Aktuella bostadsinbrott uppdateras under fliken grannsamverkan / aktuellt. 

Kontaktpersonen ansvarar också för skyltning och den kontinuerliga översynen av området i brottsförebyggande syfte

Läs mer på www.samverkanmotbrott där du också finner andra länkar om hur du kan förhindra bostadsinbrott.

Du kan också följa samverkan mot brott via deras Facebook. 

Grannstöd

Under höstan 2010 startade Grannstödsbilen i Upplands-Bro.

Projektet är under ledningen av en styrgrupp bestående av representanter från  Upplands-Bro kommun, Närpolisen, det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus samt villaägare i Grannsamverkan.

Efter utbildningen bemannar 56 förare GRANNSTÖDSBILEN, som  rullar dagtid vardagar på våra vägar i kommunen.

Bilen patrullerar i brottsdrabbade områden dagtid under devisen att

 Observera-Rapportera & Åtgärda

Grannstödsbilen står i direktkontakt med polisen under patrulleringen.

Grannstödsbilen kan nås på vardagar mellan kl. 10.00-15.30 på telefon 073-961 65 30 och allmänheten uppmanas att kontakta patrullen vid iakttagelser om misstänkt brottslighet.


Med viss kontinuitet publiceras aktuella bostadsinbrott via Appen Safeland (f.d. Trygve) i gruppen Grannstöd Upplands-Bro.

www.safeland.se 

    Se mer information om Grannstöd i meny ovan                         Trygghetsvärdar

Åtta trygghetsvärdar är sedan våren 2017 verksamma med utgångspunkt från en lokal i Bro centrum. 

Trygghetsvärdarna ska, förutom att stödja Vuxna På Gång, rapportera otrygga platser och arbeta uppsökande i anslutning till ungdomsmiljöer.

 Trygghetsvärdarna har tillgång till bil och är, vid behov, verksamma i hela kommunen.

Om du önskar mer information: Kontakta verksamhetsansvarig Malin Grentzelius 

malin.grentzelius@upplands-bro.se  

    ÖVRIG VOLONTÄR VERKSAMHET

 

 

  VUXNA PÅ GÅNG & Nattvandring

Organiserad nattvandring som utgår ifrån kommunens fritidsgårdar ledda av utbildade Vandrarvärdar.

Vuxna På Gång lyder under riksorganisationen www.nattvandring.nu där man kan finna mer lokal information på respektive hemsida.

För deltagande i Nattvandring som genomförs varje fredag- lördagskväll med start 20.00, kontakta aktuell fritidsgård för mer info.

Upplands-Bro kommun har i sitt trygghetsprogram åtgärder för att stärka vuxennärvaron på platser som är i behov av ökad social kontroll. Delvis har den organiserade nattvandringen ombesörjt detta, men engagemanget har varierat den senaste tiden. Nattvandringen fram till 2018 har bestått i att skolorna på respektive ort kallat föräldrar och vårdnadshavare till specifika ansvarsdatum i mentorsgrupper/klasser med högst varierat utfall.

För att säkra antal deltagande nattvandrare har kommunen beslutat att, som i andra kommuner, ge ett bidrag till föreningar som kan ställa upp med en resurs till aktuella vandringar.

Ni har som förening möjlighet att erhålla ett bidrag till föreningen genom att delta med minst 3 deltagare under tio tillfällen under terminen och få ett bidrag till föreningen på 12.000:- alternativt 5 tillfällen och erhålla ett bidrag till föreningen på 5.000:-

Önskemålet är att utbetalad ersättning går till ungdomsverksamhet, om sådan finns.

Detta innebär också en satsning på ungdomsverksamheten, så att den kan utvecklas och i sig skapa ett preventivt utfall, genom att kunna engagera fler ungdomar till ett positivt engagemang och möjliggöra att fler kan involveras i en kreativ och meningsfull sysselsättning i föreningsverksamheten.

I Bro möter vandrarvärd upp och leder nattvandringen. På de övriga fritidsgårdarna informerar fritidsgårdspersonalen om rutinerna och syfte med nattvandringen.

Dessa platser är:

Fritidsgården Hagan vid Hagnässkolan i Brunna på Hagnäsvägen 2.

Fritidsgården Trappan vid Ekhammarskolan på Skolvägen 20 i Kungsängen 

Fritidsgården Bro på Blomstervägen i Bro centrum.

Man deltar från klockan 20.00 till klockan 24.00, då fritidsgården stänger.

Man får inte ta med husdjur. Fullständig nykterhet och ålder lägst 20 år.

Genomförandet sker med stiftelsen Nattvandring.nu`s röda jackor och innefattar en försäkring under tiden man vandrar.

I övrigt gäller regelverket och förutsättningarna som stipuleras av stiftelsen nattvandring.nu.

Fritidsgården ombesörjer uppföljning av åtagandet från varje förening och utbetalning av bidraget sker efter avslutad termin.

Vandringarna bedrivs varje fredag och lördagskväll t o m 15:e december med start 17:e augusti 2018.

Anmälan om intresse att delta till höstterminen 2018 är öppnad. Se nedan länk.

Nu har ni chansen att stärka föreningskassan och samtidigt delta i en socialt stimulerande och motionsgivande insats samtidigt som vi stärker tryggheten för alla som verkar och vistas i kommunen.

Välkomna!

Information på kommunens hemsida inkluderat anmälningsformulär:

http://www.upplands-bro.se/kultur--fritid/forening-lokalbokning/nattvandring.html


 Har du frågor eller vill anmäla föreningen för deltagande

Kontakta: Föreningsstrateg Susanne Lindqvist mail susanne.lindqvist@upplands-bro.se

Tel: 08-518 377 40


...............................................................................................................


      TIPS TILL POLISEN

 
                                                                       

  Läs om vad som händer i kommunen på Nättidningen Ubro.se 

 

 

  Sidan administreras tills vidare av Björn Svensson,

Trygghetssamordnare Upplands-Bro kommun.


    www.upplands-bro.se

                      


                                                                      klart.se