Roland Olsson  Entreprenad     

UTFÖR:    Schaktning, Planeringsarbeten, Snöröjning,Trädgårdsentrepenader, Plattsättning med mera. ANLÄGGNING AV: Gräsmattor, Lekplatser. FÖRSÄLJNING / LEVERANSER AV: Matjord, Fyllnadsjord, Sand och Grus. Div. Lastbilstransporter med lastväxlare.


Roland Olssons traktortjänst

Address: Fröjs väg 3 468 30 VARGÖN

Tel nr hem privat: 0521-221476

Tel nr arbete: 070 3990590

Tel nr mobiltelefon: 070 3990590

Tel nr fax: 0521-221476

Email: olssons.traktortjanst@telia.com