Tanken med detta forum är att dela med sig av sina bästa mönster och att hämta inspiration till näst..   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Kommunpolis

I den nya organisationen för polisen, finns det två kommunpoliser i Lokalpolisområdet med uppgiften att samverka med kommunerna.

Kommunpoliserna ska i, i samverkan med kommunen, genomföra medborgardialoger, som senare ska ligga till grund för Medborgarlöftet. 


Medborgarlöftet för 2017 i korthet:

  • Trygghetsvandringar i Bro centrala delar med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.


  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på denna plats med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.


  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på denna plats, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.


  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.