Historik

Konstruktören
Båten konstruerades av Lars Hedberg i början av 70-talet. Hedberg skapade båten åt ABC-fabrikerna som ville ha en större båt än Stortrissen. Hedberg kom senare att samarbeta med Pelle Pettersson. Man kan tydligt se släktdragen mellan de mindre Maxibåtarna och Triss Magnum, flushdäck (mer renodlat på Magnum), ventilerna placerade i de uppdragna skrovsidorna (nästan som ett valdäck som ger båten större styrka och rymd i ruffen), utanpåliggande roder mm. Hedberg tog för övrigt fram byggritningarna till Trisskryssaren som ritades av Pelle Pettersson och byggdes av ABC fabrikerna. Hedberg kom sedan att arbeta nära Pelle Pettersson då Maxi båtarna hade sin storhetstid. Senare övergick Maxibåtarna till Nimbus koncernen och Hedberg kom att arbeta där. Med sin erfarenhet och utbildning inom såväl trä- som plastbåtstillverkning, teoretiska grunder som skeppsbyggare från Chalmers och tävlingsseglare har han kunnat bidra med många finurliga konstruktionsdetaljer.
Lars Hedberg är också känd för konstruktionen av Forgus 31 och 39, båda rymliga och förnämliga havsseglare. Han är numer verksam hos Heymans Yachts.

Varvet
Triss Magnum tillverkades av ABC-fabrikerna, en förkortning för AB Bröderna Claesson. Fabriken fanns mellan 1909 och 1982, dels i Kungälv, dels i Ytterby. I slutet av perioden, 1974 - 1982 ingick den i Volvokoncernen. Fabrikerna var speciellt inriktade på tillverkning av diverse fritidsprodukter. Av båtar tillverkades förutom Triss Magnum de öppna båtarna Lill Triss, storsäljaren Trissjollen (byggd i mer än 7 000 ex i flera olika versioner), Triss Jiggen, samt de ruffade båtarna Stor Triss MK1 och  MK2 (utan skarndäck) byggda i mer än 2 000 ex, samt Trisskryssaren.

Båten
Triss Magnum, även kallad Triss 600,  byggdes under 1973 - 1981 i närmare 450 exemplar. Den finns spridd över stora delar av norra Europa, Norge, Danmark, Tyskland och England.
Då båten kom ut på marknaden var priset i basutförande under 40.000 kronor (år 1976 kostade den 38 500:-). Då ingick krysställ men inte motor, motorfäste, mantåg med push- och pull-pit. För det senare fick man lägga till 1 600:- och för motorfästet 350:-. År 2012, dvs 36 år senare kan man få en Triss Magnum för under 20 000 kronor i Sverige (dyrare på kontinenten). I juni 2013 fanns 16 båtar till salu på blocket för ett medelpris av 18 000 kronor. Å andra sidan kostade en ny sprayhood till båten 1976 under 600 kronor. Idag kostar den minst 2 500 kronor. Skillnaden för en ny båt 1976 och en begagnad 2012 blir förstås än större om man tar med inflationen. 1 000 kronor 1976 motsvarar i dagens penningvärde 4 700 kronor (2013). I prislistan för 1980-81 nedan är priserna angivna danska kronor.
Båten har tillverkats med skrovfärgen vit resp orange, men däcket alltid vitt. (Vet ngn om den tillverkats i andra färger?).
Lys-talet (numer SRS) var ursprungligen 0,92 men har ändrats och höjdes 2012 till 0,95. 
Senare båtar lär ha en bärigare akter, vilket dock ska ha försämrat seglingsegenskaperna något.