Tanken med detta forum är att dela med sig av sina bästa mönster och att hämta inspiration till näst..   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Intresseanmälan


För att kunna delta som Grannstödsförare måste du ha körkort för bil och bedömas som lämplig.

Utbildningen är vid tre tillfällen, kvällstid. Vid de två första tillfällena går vi igenom vad Grannstöd är, Syfte & mål. Vi informerar om vad en Grannstödsförare får och bör göra och hur man hanterar olika situationer. Vi går igenom rutinerna för körningen och hur man bokar sina körpass samt första hjälpen -först på olycksplats och hantering av hjärtstartare.

Det sista tillfället består av en praktisk körövning på Svea Livgarde, där man får bekanta sig lite närmare med bilen som används vid körningarna.

För närvarande finns ingen fastställd tidpunkt för nästa utbildning. Beslut angående  detta tas när behov av nya förare uppstår

Vi har runt ett femtiotal utbildade förare i Trygghetens tjänst.

 bjorn.svensson@upplands-bro.se


Länk till intresseanmälan Grannstödsförare Upplands-Bro:

http://www.upplands-bro.se/download/18.43f7e40e16513741d5c5d894/1534333833020/Ans%C3%B6kan%20grannst%C3%B6dsf%C3%B6rare%20Upplands-Bro.pdf

Björn Svensson, Trygghetssamordnare