GRANNSTÖD

 

DETTA ÄR GRANNSTÖD:

Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år och är ett komplement till Grannsamverkan mot brott.

Grannstödsbilen bemannas av volontärer, som efter en utbildning av bland annat polisen, bemannar en bil dagtid på vardagar. Syftet är att vara verksam i brottsdrabbade områden i kommunen under devisen                     observera - rapportera -åtgärda                   utifrån information från bl a den lokala polisen.

Grannstödsbilen nås vardagar dagtid på telefon 073-961 65 30

Grannstöd står under en styrgrupp och har varit aktiva i kommunen sedan hösten 2010.


STYRGRUPP:

Björn Svensson, Upplands-Bro kommun.

Albin Näverberg, Lokalpolisen.

Sven Karlsson, Grannsamverkan (Fordonsansvarig)

Börje Thulin, Grannsamverkan. Bitr fordonsansvarig.

Kicki Wetteborn. Grannsamverkan.

Håkan Örnelius, Upplands-Brohus AB