Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! -> 
Långseleån ovan Ormsjön