Kryptera lösenorden till .htpasswd   -> 
Långseleån ovan Ormsjön