Jämför två MySQL tabellers strukturer och skapa SQL för att uppdatera   -> 
Långseleån ovan Ormsjön