Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   -> 


NTF HORSES


Don Bellino