.

Pelargon trapp  Min pellis trapp är gjord av en gammal el stege .. Min pellis trapp är gjord av en gammal el stege ..
Pelargon trapp  Elstege blev pellistrapp. Elstege blev pellistrapp.