Stjärngossar

Staffan var en stalledräng

 

Staffan var en stalledräng,

vi tackom nu så gärna.

Han vattna sina fålar fem

alltför den ljusa stjärnan.

Ingen dager synes än

stjärnorna på himmelen de blänka.

 

 

Bästa fålen apelgrå,
vi tackom nu så gärna.
Den rider Staffan själv uppå,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

.

Nu är eld uti var spis,
vi tackom nu så gärna.
Julegröt och julegris,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

 

Nu är fröjd uti vart hus, vi tackom nu så gärna.
Julegran och juleljus,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

 

Staffan var en stalledräng

 

Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng.
Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem.
Stjärnorna de tindra så klara.
Gossar låt oss lustiga vara.
En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

Femte fålen appelgrå, appelgrå, appelgrå.
Den rider väl Staffan själv uppå, själv uppå, själv uppå.
Stjärnorna de tindra så klara.
Gossar låt oss lustiga vara.
En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

Nu är eld i varje spis, varje spis, varje spis.
Med julegröt och julegris, julegris, julegris.
Stjärnorna de tindra så klara.
Gossar låt oss lustiga vara.
En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få.

 

 

Stjärnan i vinternatt

 

Stjärnan i vinternatt tindrar så klar.

Stjärngossens höga hatt blinkar till svar.

Sankta Lucia vi hedrar med sång.

Förr gick man ensam kring

sjöng dagen lång.

refr: //:Sankta Lucia kom med sina ljus.

Det var just därför som vi slog följe till

ditt hus.://

 

Djärknar man kallat oss sjöng för en slant

Vandrade kring med bloss sjöng i diskant

Fattiga gossar små sjöng för sitt bröd

för att i skolan få undslippa nöd

refr.

 

Lusseknektarnas visa

 

Himlen hänger stjärnsvart och snön ligger blå,

och mörkret är så beckmörkt och stjärnorna så små.

Skumma ligga stigarna där mänskobarnen gå,

och tysta ruva stugorna med snöskägg på.

Då komma väl de hundra, då komma väl de tusen

lusseknektar vandrande kring husen.

 

De vandra kring med stjärnljus,

de vandra kring med bloss,

med masker och med narrspel, en jublande tross.

De bulta hårt på rutorna så isen går loss,

De buga sig, de bjuda sig till gästning hos oss.

De vandra kring med visor,

som jubla och som tralla,

så backarna och skogarna de skalla.

 

Kan någon "Sov liten stalledräng"? Den texten hade ju passat här, men är omöjlig att hitta. Skriv gärna in den i gästboken, tack!