Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   -> 
Lillemor Johansson och Kerstin Byström

Lillemor Johansson och Kerstin Byström