Kursfoto

Goda lyssnare!
Foto Catarina Sherman

Goda lyssnare!

Foto Catarina Sherman

Deltagare in action.
Foto Catarina Sherman

Deltagare in action.

Foto Catarina Sherman

Det gäller att blanda till rätt färg!
Foto Catarina Sherman

Det gäller att blanda till rätt färg!

Foto Catarina Sherman

 

Här kan ni få en inblick i vad som händer under en akvarellmålningskväll på Galleri Bagdad Café:

En kurskväll börjar med att deltagarna får spänna upp var sitt akvarellpapper. Pappret vätes på båda sidor och tejpas upp på en masonit-skiva. Efter detta arbete går kursledaren igenom uppgiften för kvällen.

Ledaren visar också hur man ska göra genom att måla delar av uppgiften. I alla pedagogiska uppgifter ingår det ett visst mått av konstnärlig frihet vilken är en mycket viktig del i målandet. Johan Jönsson, grundare av Galleri Bagdad Café har själv utarbetat en serie akvarelluppgifter som är unikt i kurssammanhang. Hans pedagogik genomsyrar alla kurserna, en metodik som handlar om att lära känna måleriteknikens innersta kärna och väsen på ett hanterligt och pedagogiskt sätt.

Deltagarna målar och ledaren går omkring och ger tips och råd. Efter ca en timme serveras det fika som ingår i kursavgiften. Deltagarna målar ett pass till på samma bild efter detta och sedan avslutas kvällen med en gemensam genomgång av de akvareller som skapats vid detta kurstillfälle.

Är du intresserad av att komma med i akvarellkursen på onsdagkvällar kl. 18.00-20.30 eller på söndagar kl. 10.00-12.15 eller någon av våra andra terminskurser?

Ring 040-15 25 10 eller maila johan@galleribagdadcafe.com

Välkommen!