Internet kryss 
  dukat ö ratade
bank
träd
sno total
entren
kliv
hjälp
ackord
läser
elev
röst i ur titta utrop bundit biträde
möte dirre https://
ferie grisdel namn
o
nytt
stygn
-
flod tids
visare
förenta
nation-
erna
ganska
_äcklig_
tak
har 5
fingrar
äga släcker
pratade brasa
be
stämde
stekel smila fika

trans-
port
företag

varm
dryck
Kinesisk mil
katt
djur
@
50
från
balkan
500
anksex
500
raka
spår