Gitarrackord


Ackord Asus

Ackord Asus

Ackord Asus
( x 0 2 2 3 0 )

Ackord Asus
Alternativ. 2
Ackord Asus alternativ 2
( 5 7 7 7 5 5 )

Ackord Asus
Alternativ. 3
Ackord Asus alternativ 3
( x 0 0 2 3 0 )

Ackord Asus
Alternativ. 4
Ackord Asus alternativ 4
( x 12 12 9 10 x )

 


Visa ackordet Asus för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Vilket land kommer IP-numret ifrån   ->