Gitarrackord


Ackord Amaj9 för gitarr. Variant 3

Ackord Amaj9
Alternativ. 3
Ackord Amaj9 alternativ 3
( x 0 9 9 9 9 )

 


Visa ackordet Amaj9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->