Gitarrackord


Ackord A för gitarr. Variant 6

Ackord A
Alternativ. 6
Ackord A alternativ 6
( x 12 14 14 14 12 )Visa ackordet A för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta