Gitarrackord


Ackord A#/Bbmaj9

Ackord A#/Bbmaj9

Ackord A#/Bbmaj9
( x 1 0 2 1 1 )

Ackord A#/Bbmaj9
Alternativ. 2
Ackord A#/Bbmaj9 alternativ 2
( 6 5 7 5 6 x )

Ackord A#/Bbmaj9
Alternativ. 3
Ackord A#/Bbmaj9 alternativ 3
( x x 8 5 6 5 )

Ackord A#/Bbmaj9
Alternativ. 4
Ackord A#/Bbmaj9 alternativ 4
( x 1 0 2 1 x )

 


Visa ackordet A#/Bbmaj9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->