En mailto länk med Subject (rubrik) och Body (meddelande) som automatiskt läggs till i mailet.

<a href="mailto:j@j.com?subject=www.infoom.se%20Nicesite&body=Hi%2C please check out this site. %0D%0A%0D%0ABest regards www.infoom.se %0D%0A%0D%0A www.infoom.se">

Komihåg att url koda texten!

Här kan du skapa din egna mailto länk crypterad för att skydda mot spam robotar och med subject och body:
https://www.infoom.se/email-encoder/

Emejl lšnkUkeleleackord och funktion för att lägga till dom i dina texter   ->