URL-Koda Text med denna Urlkodsgenerator

Generator för att koda Text i Standard URL-kods Format och vice versa.

 

En URL Kods tabell för special tecken:

Tecken Kod Tecken Kod
© %26%23169; t %74
® %26%23174; u %75
%E2%84%A2 v %76
backspace %08 w %77
tab %09 x %78
linefeed %0A y %79
creturn %0D z %7A
space %20 { %7B
! %21 | %7C
" %22 } %7D
# %23 ~ %7E
$ %24 ¢ %A2
% %25 £ %A3
& %26 ¥ %A5
' %27 | %A6
( %28 § %A7
) %29 « %AB
* %2A ¬ %AC
+ %2B ¯ %AD
, %2C º %B0
- %2D ± %B1
. %2E ª %B2
/ %2F , %B4
0 %30 µ %B5
1 %31 » %BB
2 %32 ¼ %BC
3 %33 ½ %BD
4 %34 ¿ %BF
5 %35 A` %C0
6 %36 %C1
7 %37 A^ %C2
8 %38 A~ %C3
9 %39 %C4
: %3A %C5
; %3B Æ %C6
< %3C %C7
= %3D E` %C8
> %3E %C9
? %3F E^ %CA
@ %40 %CB
A %41 I` %CC
B %42 %CD
C %43 I^ %CE
D %44 %CF
E %45 Ð %D0
F %46 N~ %D1
G %47 O` %D2
H %48 %D3
I %49 O^ %D4
J %4A O~ %D5
K %4B %D6
L %4C Ø %D8
M %4D U` %D9
N %4E %DA
O %4F U^ %DB
P %50 %DC
Q %51 %DD
R %52 Þ %DE
S %53 ß %DF
T %54 a` %E0
U %55 %E1
V %56 a^ %E2
W %57 a~ %E3
X %58 %E4
Y %59 %E5
Z %5A æ %E6
[ %5B %E7
\ %5C e` %E8
] %5D %E9
^ %5E e^ %EA
_ %5F %EB
` %60 i` %EC
a %61 %ED
b %62 i^ %EE
c %63 %EF
d %64 ð %F0
e %65 n~ %F1
f %66 o` %F2
g %67 %F3
h %68 o^ %F4
i %69 o~ %F5
j %6A %F6
k %6B ÷ %F7
l %6C ø %F8
m %6D u` %F9
n %6E %FA
o %6F u^ %FB
p %70 %FC
q %71 %FD
r %72 þ %FE
s %73 %FF
Procent kalkulator, omvandla tal till procent och tvärt om.   ->