Skalor


Ackord CM9sus4 innehåller följande toner:
C F G B DVisa ackordet CM9sus4 för gitarr   Visa ackordet CM9sus4 för piano

Tillbaks

 
Ljusmanschetter, webshop.   ->