Användarvillkor

Innan du skapar denna tjänst läs igenom och förstå dessa villkor och bestämmelser. Medlemmar som inte följer villkoren och bestämmelserna kan få hela sin tjänst borttagen och/eller raderad, eventuellt utan förvarning. Tolkningen av dessa riktlinjer sker enligt www.infoom.se eget gottfinnande:

www.infoom.se kan tillhandahålla denna tjänst tack vare sponsorskapen från våra annonsörer. I utbyte mot detta kommer varje tjänst som skapas att innehålla reklam.
tjänsten är gratis idag, men kan eventuellt kosta pengar i framtiden. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis kommer du naturligtvis att bli informerad i förväg om detta.
www.infoom.se är inte ansvariga för innehållet i någon personlig tjänst. Innehållet i personliga tjänster kontrolleras inte på något sätt innan de publiceras, däremot sker stickprovskontroller för att kontrollera att användarvillkoren följs;
Din tjänst måste vara aktiv.

Administratören måste även logga in minst en gång per 90-dagars period, annars raderas tjänsten;
De språk som är godkända att användas på är svenska, norska, danska och engelska;
Du får inte använda din tjänst till att publicera material eller länkar till material som anses väldigt stötande av andra användare. Detta inkluderar men är inte begränsat till följande:
uppenbara uttryck av biggoteri eller uppenbara uttryck av rasistisk, hatisk eller hädisk natur;
reklam eller instruktioner rörande illegala aktiviteter, detta inkluderar men är inte begränsat till t. ex. instruktioner om hur man bygger eller använder vapen, hur man använder "spam e-post" och/eller datorvirus eller material som missbrukar de intellektuella rättigheterna av tredje person;
förespråkar psykisk terror eller fysisk skada mot någon grupp eller individ;
tjänster får inte innehålla, eller innehålla länkar till något av följande:
våld, rasistisk propaganda eller negativt innehåll riktat mot enstaka individer, grupper eller organisationer;
innehåll om hacking/cracking;
otillåtna droger eller drogtillbehör;
pornografi eller annat innehåll endast för vuxna;
innehåll som uppmuntrar till olagliga handlingar eller inkräktar på andras upphovsrätt;
försäljning eller marknadsföring av vissa vapen, som exempelvis handeldvapen, ammunition, butterflyknivar eller knogjärn;
försäljning eller marknadsföring av öl, vin eller starksprit;
försäljning eller marknadsföring av tobak eller tobakrelaterade produkter;
försäljning eller marknadsföring av receptbelagda mediciner;
Du får inte använda slumpvald e-post (spam) för att göra reklam för din tjänst;
www.infoom.se reserverar sig rätten att blockera eller radera hemsidor där ägaren har visat dåligt uppförande gentemot www.infoom.se eller dess medlemmar antingen i privata eller allmänna hemsidor;

Genom att registrera dig på godkänner du att vi ibland skickar vårt nyhetsbrev;

MEDLEMMAR SOM MAN FINNER BRYTER MOT DESSA REGLER KOMMER ATT FÅ SITT MEDLEMSSKAP ANNULERAT, UTAN FÖREGÅENDE VARNING, OCH NEKAS TILLGÅNG TILL SIN tjänst.
www.infoom.se RESERVERAR DESSUTOM RÄTTEN ATT TA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT MEDLEMMAR SOM BRYTER MOT DESSA REGLER OCH ATT FÖRSE MYNDIGHETER OCH ANDRA INTRESSERADE PARTER MED INFORMATION OM DESSA MEDLEMMAR.

RÄTTSLIGA VILLKOR

Du, som administratör för din tjänst, tar fullt ansvar för dess innehåll. Som administratör garanterar du att ditt tjänst inte innehåller något illegalt, obscent, pornografiskt, degraderande material eller material som är stötande för andra personer, inkl. sidor som förespråkar hatpropaganda och barnpornografi. Som administratör garanterar du även att inga sidor innehåller copyrightmaterial och att alla länkar till andra servers har godkänts av den organisationen. Som administratör medger du även att ingenting på i din tjänst inkräktar på de intellektuella rättigheterna av någon tredje person. Du medger att www.infoom.se har rättigheterna att radera vilken material som de anser nödvändigt och som de anser brutit mot dessa regler. De har även rätt att annullera ditt medlemskap och ta vilka som helst rättsliga åtgärder som de anser lämpliga samt sprida din information till myndigheter och annan intresserad tredje part. Medlemmar som bryter mot dessa regler medger att de inte kan få någon ersättning från för eventuell förlust av inkomst, skador eller kostnader (inklusive advokatavgifter) som uppstår som ett resultat av eller i samband med innehållet i tjänst som man finner vara en överträdelse eller olagligt.

www.infoom.se ger inga garantier om dess möjlighet att erbjuda en fungerande service eller hur länge servicen kommer att finnas. I enlighet med gällande lag tar www.infoom.se inte på sig ansvaret för sanningshalten, innehållet eller tillgängligheten av information på sin webbsajt. Materialet på den här sajten är publicerat "som det är" utan garantier, uttryckta eller antydda, av något slag. garanterar inte att funktionerna presenterade i materialet på denna webbsajt alltid kommer att fungera problemfritt, vara felfria, att fel kommer att korrigeras eller att sajten och de servers som gör dem tillgängliga är fria från virus och andra skadliga komponenter. Alla produkter eller tjänster som finns tillgängliga för användare eller medlemmar från länkar från den här webbsajten levereras av tredje part, som inte nödvändigtvis är partners till eller har någon anknytning till . I enlighet med gällande lag fråntager sig allt ansvar under alla omständigheter (inklusive försummelse) för alla speciella skador eller följdskador som är ett resultat av användandet av, eller oförmågan att använda, materialet på den här sajten. Tillämplig lagstiftning kanske inte gäller för alla personer som har tillgång till webbsajten.

----------------------------

Vi avsäger oss allt ansvar från fel och problem som våra tjänster kan orsaka.
Vi ansvarar ej för eventuella driftstörningar.
All användning sker på egen risk.

infoom.se äger rätten till att när som helst,

Vi reserverar oss rätten att kontakta våra användare när vi anser det vara nödvändigt.

---------------------------

Genom att bli medlem accepterar du alla ovanstående villkor.