Skalor


Sök ackord som passar till en viss skala

Steg 2.

Välj skala i tonart G:


Steg 1.

Välj tonart:

Visa ESS toner