Skalor


Sök skalor som passar till valda toner

Välj toner: (skalor som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar skalor som innehåller: B C#

C Kromatisk
C# Moll
C# Eolisk
C# Dorisk
C# Frygisk
C# Mixolydisk
C# Lokrisk
C# Melodisk moll fallande
C# Kromatisk
C# Halv/helton
C# Helton
C# Pentatonisk moll
C# Pentatonisk blues
C# Pentatonisk neutral
C# Lydisk moll
C# Dominant pentatonisk
C# Blues
C# Ren moll
D Dur
D Jonisk
D Lydisk
D Melodisk moll stigande
D Kromatisk
D Hel/halvton
D Lydisk augmented
D Lydisk förminskad
D# Moll
D# Eolisk
D# Frygisk
D# Lokrisk
D# Melodisk moll fallande
D# Kromatisk
D# Helton
D# Lydisk moll
D# Ren moll
E Dur
E Jonisk
E Dorisk
E Lydisk
E Mixolydisk
E Melodisk moll stigande
E Kromatisk
E Halv/helton
E Pentatonisk dur
E Lydisk förminskad
E Dur blues
F Lokrisk
F Kromatisk
F Hel/halvton
F Helton
F Lydisk augmented
F Lydisk moll
F# Dur
F# Jonisk
F# Moll
F# Eolisk
F# Dorisk
F# Frygisk
F# Mixolydisk
F# Melodisk moll stigande
F# Melodisk moll fallande
F# Kromatisk
F# Pentatonisk moll
F# Pentatonisk blues
F# Pentatonisk neutral
F# Blues
F# Ren moll
F# Harmonisk moll
F# Harmonisk dur
G Lydisk
G Kromatisk
G Halv/helton
G Helton
G Lydisk augmented
G Lydisk moll
G# Moll
G# Eolisk
G# Dorisk
G# Frygisk
G# Lokrisk
G# Melodisk moll stigande
G# Melodisk moll fallande
G# Kromatisk
G# Hel/halvton
G# Pentatonisk moll
G# Pentatonisk blues
G# Blues
G# Ren moll
G# Harmonisk moll
A Dur
A Jonisk
A Lydisk
A Mixolydisk
A Kromatisk
A Helton
A Pentatonisk dur
A Lydisk augmented
A Lydisk moll
A Dur blues
A Dominant pentatonisk
A Harmonisk dur
A# Frygisk
A# Lokrisk
A# Kromatisk
A# Halv/helton
B Dur
B Jonisk
B Moll
B Eolisk
B Dorisk
B Lydisk
B Mixolydisk
B Melodisk moll stigande
B Melodisk moll fallande
B Kromatisk
B Hel/halvton
B Helton
B Pentatonisk dur
B Pentatonisk neutral
B Lydisk augmented
B Lydisk moll
B Lydisk förminskad
B Dur blues
B Dominant pentatonisk
B Ren moll
B Harmonisk moll
B Harmonisk dur