Skalor


Sök skalor som passar till valda ackord

Välj de ackord du använder: (skalor som matchar visas nedan)

Cdur
Cmoll
Caug
Cdim
Cdim7
Csus2
Csus4
C5
C-5
C6
C6add9
Cmoll6
Cmoll6add9
C6sus4
C7
C7-5
C7-5aug5-9aug9
C7-9
C7-9-13
C7-10
C7-10-13
C7add11
C7add13
C7aug
C7aug9
C7aug-9
C7aug11
C7maj5
Cmaj7
Cmaj7add11
Cmaj7add13
Cmaj7sus4
Cmoll7
Cmoll7add11
Cmoll7add13
Cmoll7-5
Cmoll7-9
Cmoll7aug5
Cmollmaj7
Cmollmaj7add11
Cmollmaj7add13
C7sus4
C9
C9-13
C9aug11
C9sus4
Cadd9
Cmaj9
Cmoll9
Cmolladd9
Cmaj9sus4
Cmollmaj9
C11
Cmaj11
Cmoll11
Cmollmaj11
C13
Cmaj13
Cmoll13
Cmollmaj13
Cø7

Dbdur
Dbmoll
Dbaug
Dbdim
Dbdim7
Dbsus2
Dbsus4
Db5
Db-5
Db6
Db6add9
Dbmoll6
Dbmoll6add9
Db6sus4
Db7
Db7-5
Db7-5aug5-9aug9
Db7-9
Db7-9-13
Db7-10
Db7-10-13
Db7add11
Db7add13
Db7aug
Db7aug9
Db7aug-9
Db7aug11
Db7maj5
Dbmaj7
Dbmaj7add11
Dbmaj7add13
Dbmaj7sus4
Dbmoll7
Dbmoll7add11
Dbmoll7add13
Dbmoll7-5
Dbmoll7-9
Dbmoll7aug5
Dbmollmaj7
Dbmollmaj7add11
Dbmollmaj7add13
Db7sus4
Db9
Db9-13
Db9aug11
Db9sus4
Dbadd9
Dbmaj9
Dbmoll9
Dbmolladd9
Dbmaj9sus4
Dbmollmaj9
Db11
Dbmaj11
Dbmoll11
Dbmollmaj11
Db13
Dbmaj13
Dbmoll13
Dbmollmaj13
Dbø7

Ddur
Dmoll
Daug
Ddim
Ddim7
Dsus2
Dsus4
D5
D-5
D6
D6add9
Dmoll6
Dmoll6add9
D6sus4
D7
D7-5
D7-5aug5-9aug9
D7-9
D7-9-13
D7-10
D7-10-13
D7add11
D7add13
D7aug
D7aug9
D7aug-9
D7aug11
D7maj5
Dmaj7
Dmaj7add11
Dmaj7add13
Dmaj7sus4
Dmoll7
Dmoll7add11
Dmoll7add13
Dmoll7-5
Dmoll7-9
Dmoll7aug5
Dmollmaj7
Dmollmaj7add11
Dmollmaj7add13
D7sus4
D9
D9-13
D9aug11
D9sus4
Dadd9
Dmaj9
Dmoll9
Dmolladd9
Dmaj9sus4
Dmollmaj9
D11
Dmaj11
Dmoll11
Dmollmaj11
D13
Dmaj13
Dmoll13
Dmollmaj13
Dø7

Ebdur
Ebmoll
Ebaug
Ebdim
Ebdim7
Ebsus2
Ebsus4
Eb5
Eb-5
Eb6
Eb6add9
Ebmoll6
Ebmoll6add9
Eb6sus4
Eb7
Eb7-5
Eb7-5aug5-9aug9
Eb7-9
Eb7-9-13
Eb7-10
Eb7-10-13
Eb7add11
Eb7add13
Eb7aug
Eb7aug9
Eb7aug-9
Eb7aug11
Eb7maj5
Ebmaj7
Ebmaj7add11
Ebmaj7add13
Ebmaj7sus4
Ebmoll7
Ebmoll7add11
Ebmoll7add13
Ebmoll7-5
Ebmoll7-9
Ebmoll7aug5
Ebmollmaj7
Ebmollmaj7add11
Ebmollmaj7add13
Eb7sus4
Eb9
Eb9-13
Eb9aug11
Eb9sus4
Ebadd9
Ebmaj9
Ebmoll9
Ebmolladd9
Ebmaj9sus4
Ebmollmaj9
Eb11
Ebmaj11
Ebmoll11
Ebmollmaj11
Eb13
Ebmaj13
Ebmoll13
Ebmollmaj13
Ebø7

Edur
Emoll
Eaug
Edim
Edim7
Esus2
Esus4
E5
E-5
E6
E6add9
Emoll6
Emoll6add9
E6sus4
E7
E7-5
E7-5aug5-9aug9
E7-9
E7-9-13
E7-10
E7-10-13
E7add11
E7add13
E7aug
E7aug9
E7aug-9
E7aug11
E7maj5
Emaj7
Emaj7add11
Emaj7add13
Emaj7sus4
Emoll7
Emoll7add11
Emoll7add13
Emoll7-5
Emoll7-9
Emoll7aug5
Emollmaj7
Emollmaj7add11
Emollmaj7add13
E7sus4
E9
E9-13
E9aug11
E9sus4
Eadd9
Emaj9
Emoll9
Emolladd9
Emaj9sus4
Emollmaj9
E11
Emaj11
Emoll11
Emollmaj11
E13
Emaj13
Emoll13
Emollmaj13
Eø7

Fdur
Fmoll
Faug
Fdim
Fdim7
Fsus2
Fsus4
F5
F-5
F6
F6add9
Fmoll6
Fmoll6add9
F6sus4
F7
F7-5
F7-5aug5-9aug9
F7-9
F7-9-13
F7-10
F7-10-13
F7add11
F7add13
F7aug
F7aug9
F7aug-9
F7aug11
F7maj5
Fmaj7
Fmaj7add11
Fmaj7add13
Fmaj7sus4
Fmoll7
Fmoll7add11
Fmoll7add13
Fmoll7-5
Fmoll7-9
Fmoll7aug5
Fmollmaj7
Fmollmaj7add11
Fmollmaj7add13
F7sus4
F9
F9-13
F9aug11
F9sus4
Fadd9
Fmaj9
Fmoll9
Fmolladd9
Fmaj9sus4
Fmollmaj9
F11
Fmaj11
Fmoll11
Fmollmaj11
F13
Fmaj13
Fmoll13
Fmollmaj13
Fø7

Gbdur
Gbmoll
Gbaug
Gbdim
Gbdim7
Gbsus2
Gbsus4
Gb5
Gb-5
Gb6
Gb6add9
Gbmoll6
Gbmoll6add9
Gb6sus4
Gb7
Gb7-5
Gb7-5aug5-9aug9
Gb7-9
Gb7-9-13
Gb7-10
Gb7-10-13
Gb7add11
Gb7add13
Gb7aug
Gb7aug9
Gb7aug-9
Gb7aug11
Gb7maj5
Gbmaj7
Gbmaj7add11
Gbmaj7add13
Gbmaj7sus4
Gbmoll7
Gbmoll7add11
Gbmoll7add13
Gbmoll7-5
Gbmoll7-9
Gbmoll7aug5
Gbmollmaj7
Gbmollmaj7add11
Gbmollmaj7add13
Gb7sus4
Gb9
Gb9-13
Gb9aug11
Gb9sus4
Gbadd9
Gbmaj9
Gbmoll9
Gbmolladd9
Gbmaj9sus4
Gbmollmaj9
Gb11
Gbmaj11
Gbmoll11
Gbmollmaj11
Gb13
Gbmaj13
Gbmoll13
Gbmollmaj13
Gbø7

Gdur
Gmoll
Gaug
Gdim
Gdim7
Gsus2
Gsus4
G5
G-5
G6
G6add9
Gmoll6
Gmoll6add9
G6sus4
G7
G7-5
G7-5aug5-9aug9
G7-9
G7-9-13
G7-10
G7-10-13
G7add11
G7add13
G7aug
G7aug9
G7aug-9
G7aug11
G7maj5
Gmaj7
Gmaj7add11
Gmaj7add13
Gmaj7sus4
Gmoll7
Gmoll7add11
Gmoll7add13
Gmoll7-5
Gmoll7-9
Gmoll7aug5
Gmollmaj7
Gmollmaj7add11
Gmollmaj7add13
G7sus4
G9
G9-13
G9aug11
G9sus4
Gadd9
Gmaj9
Gmoll9
Gmolladd9
Gmaj9sus4
Gmollmaj9
G11
Gmaj11
Gmoll11
Gmollmaj11
G13
Gmaj13
Gmoll13
Gmollmaj13
Gø7

Abdur
Abmoll
Abaug
Abdim
Abdim7
Absus2
Absus4
Ab5
Ab-5
Ab6
Ab6add9
Abmoll6
Abmoll6add9
Ab6sus4
Ab7
Ab7-5
Ab7-5aug5-9aug9
Ab7-9
Ab7-9-13
Ab7-10
Ab7-10-13
Ab7add11
Ab7add13
Ab7aug
Ab7aug9
Ab7aug-9
Ab7aug11
Ab7maj5
Abmaj7
Abmaj7add11
Abmaj7add13
Abmaj7sus4
Abmoll7
Abmoll7add11
Abmoll7add13
Abmoll7-5
Abmoll7-9
Abmoll7aug5
Abmollmaj7
Abmollmaj7add11
Abmollmaj7add13
Ab7sus4
Ab9
Ab9-13
Ab9aug11
Ab9sus4
Abadd9
Abmaj9
Abmoll9
Abmolladd9
Abmaj9sus4
Abmollmaj9
Ab11
Abmaj11
Abmoll11
Abmollmaj11
Ab13
Abmaj13
Abmoll13
Abmollmaj13
Abø7

Adur
Amoll
Aaug
Adim
Adim7
Asus2
Asus4
A5
A-5
A6
A6add9
Amoll6
Amoll6add9
A6sus4
A7
A7-5
A7-5aug5-9aug9
A7-9
A7-9-13
A7-10
A7-10-13
A7add11
A7add13
A7aug
A7aug9
A7aug-9
A7aug11
A7maj5
Amaj7
Amaj7add11
Amaj7add13
Amaj7sus4
Amoll7
Amoll7add11
Amoll7add13
Amoll7-5
Amoll7-9
Amoll7aug5
Amollmaj7
Amollmaj7add11
Amollmaj7add13
A7sus4
A9
A9-13
A9aug11
A9sus4
Aadd9
Amaj9
Amoll9
Amolladd9
Amaj9sus4
Amollmaj9
A11
Amaj11
Amoll11
Amollmaj11
A13
Amaj13
Amoll13
Amollmaj13
Aø7

Bbdur
Bbmoll
Bbaug
Bbdim
Bbdim7
Bbsus2
Bbsus4
Bb5
Bb-5
Bb6
Bb6add9
Bbmoll6
Bbmoll6add9
Bb6sus4
Bb7
Bb7-5
Bb7-5aug5-9aug9
Bb7-9
Bb7-9-13
Bb7-10
Bb7-10-13
Bb7add11
Bb7add13
Bb7aug
Bb7aug9
Bb7aug-9
Bb7aug11
Bb7maj5
Bbmaj7
Bbmaj7add11
Bbmaj7add13
Bbmaj7sus4
Bbmoll7
Bbmoll7add11
Bbmoll7add13
Bbmoll7-5
Bbmoll7-9
Bbmoll7aug5
Bbmollmaj7
Bbmollmaj7add11
Bbmollmaj7add13
Bb7sus4
Bb9
Bb9-13
Bb9aug11
Bb9sus4
Bbadd9
Bbmaj9
Bbmoll9
Bbmolladd9
Bbmaj9sus4
Bbmollmaj9
Bb11
Bbmaj11
Bbmoll11
Bbmollmaj11
Bb13
Bbmaj13
Bbmoll13
Bbmollmaj13
Bbø7

Bdur
Bmoll
Baug
Bdim
Bdim7
Bsus2
Bsus4
B5
B-5
B6
B6add9
Bmoll6
Bmoll6add9
B6sus4
B7
B7-5
B7-5aug5-9aug9
B7-9
B7-9-13
B7-10
B7-10-13
B7add11
B7add13
B7aug
B7aug9
B7aug-9
B7aug11
B7maj5
Bmaj7
Bmaj7add11
Bmaj7add13
Bmaj7sus4
Bmoll7
Bmoll7add11
Bmoll7add13
Bmoll7-5
Bmoll7-9
Bmoll7aug5
Bmollmaj7
Bmollmaj7add11
Bmollmaj7add13
B7sus4
B9
B9-13
B9aug11
B9sus4
Badd9
Bmaj9
Bmoll9
Bmolladd9
Bmaj9sus4
Bmollmaj9
B11
Bmaj11
Bmoll11
Bmollmaj11
B13
Bmaj13
Bmoll13
Bmollmaj13
Bø7

Nollställ
Visa ISS ackord