Skalor


Skala B ren moll: B - Db - D - E - Gb - G - A - B -

Visa ackord som passar till B Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala B Ren moll på en gitarr   Visa skala B Ren moll på ett piano

Transponera skala B ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (B Ren moll)