Skalor


Skala Ab ren moll: Ab - Bb - B - Db - Eb - E - Gb - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Ren moll skala <- Klicka!

Visa skala Ab Ren moll på en gitarr   Visa skala Ab Ren moll på ett piano

Transponera skala Ab ren moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Ren moll)