Skalor


Skala Ab eolisk: Ab - Bb - B - Db - Eb - E - Gb - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala Ab Eolisk på en gitarr   Visa skala Ab Eolisk på ett piano

Transponera skala Ab eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Eolisk)