Skalor


Skala G harmonisk dur transponerad till skala C# harmonisk dur:
C# - D# - F - F# - G# - A - C - C# -

Visa ackord som passar till C# Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala C# Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala C# Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala C# harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Harmonisk dur)