Skalor


Skala F dur transponerad till skala Ab dur:
Ab - Bb - C - Db - Eb - F - G - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Dur skala <- Klicka!

Visa skala Ab Dur på en gitarr   Visa skala Ab Dur på ett piano

Transponera skala Ab dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Dur)