Skalor


Skala Eb dur transponerad till skala Db dur:
Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb - C - Db -

Visa ackord som passar till Db Dur skala <- Klicka!

Visa skala Db Dur på en gitarr   Visa skala Db Dur på ett piano

Transponera skala Db dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (C# Dur)