Skalor


Skala E harmonisk dur transponerad till skala F harmonisk dur:
F - G - A - Bb - C - Db - E - F -

Visa ackord som passar till F Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala F Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala F Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala F harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (F Harmonisk dur)