Skalor


Skala Bb harmonisk dur transponerad till skala G harmonisk dur:
G - A - B - C - D - Eb - Gb - G -

Visa ackord som passar till G Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala G Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala G Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala G harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G Harmonisk dur)