Skalor


Skala Bb harmonisk dur transponerad till skala E harmonisk dur:
E - Gb - Ab - A - B - C - Eb - E -

Visa ackord som passar till E Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala E Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala E Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala E harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (E Harmonisk dur)