Skalor


Skala Bb harmonisk dur transponerad till skala B harmonisk dur:
B - Db - Eb - E - Gb - G - Bb - B -

Visa ackord som passar till B Harmonisk dur skala <- Klicka!

Visa skala B Harmonisk dur på en gitarr   Visa skala B Harmonisk dur på ett piano

Transponera skala B harmonisk dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (B Harmonisk dur)