Skalor


Skala Ab dur transponerad till skala A dur:
A - B - Db - D - E - Gb - Ab - A -

Visa ackord som passar till A Dur skala <- Klicka!

Visa skala A Dur på en gitarr   Visa skala A Dur på ett piano

Transponera skala A dur
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (A Dur)