QR Kod Generator | Fil

QR Kod Generator för att spara Fil information i en QR Kod.
Klicka här för att skapa en annan typ av QR Kod.

Läs mer om QR Koder