Svenska Tobaks Monopolets ovala standarddosa:

En dosa Ljunglöfs Ettan med texten pris: 22öre.Efterforskning visar sig att en dosa med 50g snus endast har kostat 22öre hösten 1939. 
En dosa Ljunglöfs Ettan med texten pris: 22öre.
Efterforskning visar sig att en dosa med 50g snus endast har kostat 22öre hösten 1939. 
Här ligger dosan på en trave torkad tobak. 
Här ligger dosan på en trave torkad tobak. 
Årsmedelpriser på Alkohol haltiga drycker -och tobaks produkter 1931-1943.
Årsmedelpriser på Alkohol haltiga drycker -och tobaks produkter 1931-1943.

Den här typen av engångs dosa började tillverkas redan 1907, först 1915 bildades det Svenska Tobaks Monopolet (STM) som man faktiskt skissat lite på redan sen 1901.
Största anledningen till att Monopolet ens bildades var faktiskt precis som nu att staten behövde ha in pengar, väldigt mycket pengar dels till försvaret men också de allt mer utbredda kravet på löneökning i band annat sjukvården. 
Tobaks monopolet första uppgift var att minska konkurrensen i tobaks industrin av 103 snus tillverkare blev bara 38 kvar. Så att risken är stor att den som har en äldre dosa än 1915 har ett fabrikat han/hon inte känner till medan de 38 kvarvarande åtminstone har ett fabrikat man känner till. 

Min dosa är som ni ser Ljunglöfs Ettan, jag ska inte tråka ut er med dess historia utan i stället gå rakt på sak. 
När min dosa köptes så innehöll den 50g snus och den kostade 22öre. Skulle den i stället ha kostat 20öre skulle datering vara svår då snuset länge låg still prismässigt. Men just 22öre låg priser faktiskt bara på Hösten 1939. Jag vet inte varför priset hux flux gick från ett stabilt pris på 20öre till att först kosta 21öre och sedan 22öre, men det verkar vara så det var. 
Tittar du på min bild som är hämtad från SCB, så ser du att års medelpriset på snus 1939 var 22öre, efter som att året inleddes på  21öre så bör priset innan året var slut varit högre än 22öre.
Men för att förtydliga det verkliga priset så jämför jag gärna medelpriset mellan 1939 och 1940 efter som att det steg hela 10öre, skillnaden är inte så extrem som man kan tro efter som att 10öre 1940 motsvarar 2,74 med dagens pengavärde sett enligt SCB. 
Den här typen av dosa  användes sedan av tobaksfabrikerna ända till 1967 när de flesta fabriker övergick till den runda pappdosan som används än idag till några snus sorter. 
Just ljunglöfs Ettan förpackades dock använde sig av den ovala dosan ett år till (över gick alltså till den runda dosan först 1968).

  • Engångsdosa tillverkad av Papp. 
  • Märke ljunglöfs Ettan. 
  • Priset avslöjar att dosan är från 1939.
  • Vikten på dosan är 14g.