- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
WNT 2018

Många bra nyheter 2018 i WntResearch

1. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentligjorda 2018 att kombinera med immunterapi som (i år Nobelprisbelönade) checkpointhämmare, anti PD-1, anti PD-L1 och anti CDLA-4. Därför skulle en potentiell framtida en licenstagare till Foxy-5 kunna starta kliniska kombinationsstudier. Detta har minskat risken på längre sikt och något höjt väntevärdet av Foxy-5.

2. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentliggjorda 2018 att kombinera med FOLFOX som används mot koloncancer och som liksom Foxy-5 kommer ges i Fas II-studien (dock ej samtidigt), vilket är väntevärdehöjande.

3. Foxy-5 har 2018 för första gången prekliniskt direkt visats motverka cancerstamceller, vilket stärker forskningsunderlaget inför Fas II-studier och kan utgöra en kompletterande eller utvidgad mekanistisk förklaring till varför högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck är associerat med en mycket kraftigt ökad medianöverlevnad i Fas II-studiens indikation koloncancer enligt flera retrospektiva kliniska studier, och detta minskar risken för misslyckande i Fas II-studien och höjer väntevärdet - i synnerhet om det enbart vore cancerstamceller som svarar för metastasers uppkomst. Motsvarande gäller för alla (ej ännu offentliggjort vilka) indikationer som de patentsökta fynden om Foxy-5 och cancerstamceller avser.

4. Foxy-5 har 2018 för första gången i publicerade prekliniska data visats motverka bröstcancercellers metastasering även när de finns i blodbanan, vilket kan bekräfta den teoretiska tolkning av Foxy-5:s verkningsmekanism efter utfallet för cirkulerande tumörceller i blodet som jag framförde till bolaget omgående efter att det preliminära Fas I-utfallet offentliggjordes i november 2015. Att känna till något mer om verkningsmekanismen är något väntevärdehöjande.

5. Studieupplägget i Fas II-studien i koloncancer har 2018 ändrats till att Foxy-5 ska ges omgående efter diagnos, om än under endast högst 12 veckor, vilket bör förbättra dess sammantagna förväntade antimetastaseringseffekt eftersom metastaseringsprocessen kan initieras tidigt och långt innan metastaser uppkommer och därför är detta något väntevärdehöjande.

6. Två patentansökningar har lämnats in under 2018 avseende en billigare tillverkningsprocess för Foxy-5 skapar en potential för en framtida förlängd marknadsexklusivitet för Foxy-5, vilket är mycket tydligt väntevärdehöjande. 

7. WntResearch har under 2018 inlett samarbete med Biovica för att utveckla en s k companion diagnostic i Fas II-studien i koloncancer vilket är något väntevärdehöjande eftersom det skulle underlätta utvärderingen av om en patient kan förväntas ha nytta av Foxy-5 utan att man behöver ta en tumörbiopsi för att i stället genom ett skonsammare blodprov få ett relativt snabbt svar.


8. Ansökan om Fas II-start lämnats in under 2018 och godkännande för att starta studien och det har blivit klart att (potentiellt kraftigt kursdrivande - jfr Immunicum som flerfaldigades i aktiekurs på interimsdata från 1-2 patienter under 2013) interimsdata ska offentliggöras redan under den pågående Fas II-studien i koloncancer efter ett samarbete med SAGA Diagnostics om analys av cirkulerande tumör-DNA vilket väntas ge avsevärt tidigare indikationer på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt. 


9. WntResearch har under 2018 inlett ett forskningsprojekt mot psoriasis med Box-5, vilket är något väntevärdehöjande. Det finns flera publicerade externa prekliniska studier som styrker projektets framgångschans och vilket ska bedrivas genom "externt forskningssamarbete" - kommer därför ett kursdrivande avtal ? Psoriasismarknaden beräknas under 2018 vara värd omkring 80 miljarder kr.

​10. WntResearch har fått förstärkt patentskydd för Foxy-5 i prostatacancer genom godkännande även i Europa.

Vidare har styrelse och ledning signalerat och markerat en tro på bolaget genom teckning av nya aktier genom TO till signifikant över den då rådande marknadskursen. VD som är ny sedan 2018 har enligt ovan visat en imponerande effektivitet - sannolikt högst hittills i bolagets historia. 


.
.