- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
Foxy-5 mot cancerstamceller

Foxy-5 har inte endast prekliniskt visad direkt antimetastaseringseffekt via olika mekanismer utan även en indirekt visad potential för anticancerstamcelleffekt i bröst- och koloncancer :BRÖSTCANCER

En extern studie från 2011

visar att prostaglandin E2 skulle kunna främja cancerstamceller i bröstcancer, och därför kan Foxy-5 ha en potential att motverka dessa via Foxy-5:s (och Wnt-5a:s) av Tommy Anderssons forskargrupps 2016 visade uppreglering av 15-PGDH i bröstcancerceller av typen MBA-MD-468 vilket medför nedreglerat prostaglandin E2.  
Obs att Tommy Anderssons forskargrupps studie i detta hänseende gäller både koloncancer och bröstcancer.
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.molonc.2016.07.011

Sedan skulle det kunna finnas ännu en signaleringsväg via motverkan av ERK-1/2 och CD44, vilket i vart fall är antimetastaserande och ännu bara direkt visat för Wnt-5a. 
Den kan dock mycket väl gälla Foxy-5:s receptor Frizzled-5. Tommy Anderssons forskargrupp har nämligen tidigare visat mekanismer in vitro där både Foxy-5 och Wnt-5a verkar antimetastaserande i bröstcancerceller av typerna MDA-MB468 och MDA-MB231 och i just dessa celltyper har hans forskargrupp enligt en artikel från i september 2016 visat att Wnt-5a verkar antimetastaserande genom att nedreglera CD44 vilket talar för att Foxy-5 förmodligen gör detsamma.
CD44 är enligt annan forskning visad associerad med att gynna cancerstamceller, åtminstone i någon eller några varianter av CD44 enligt denna review.

Vidare finns det visat (som CMO betonade våren 2015) att Wnt-5a i en annan mekanism kan motverka cancerstamceller i bröstcancer men det gällde via dess bindning med RYK vilket sannolikt utesluter Foxy-5, såvida inte Wnt-5a-uttrycket uppregleras av Foxy-5:s signalering via Frizzled-5 vilket i sin tur vore evolutionärt inte orimligt i en autokrin/parakrin effekt för att t ex embryonala celler ska samverka i rörelsemönster.

Oaktat detta motverkar Foxy-5 och Wnt-5a metastasering in vitro och in vivo i möss bröstcancer och eventuellt kan även anticancerstamceller-mekanismer enligt ovan hänföras till det eller åtminstone till en viss överlevnadseffekt.
Därför är det tillräckligt bra förklarat varför t ex bröstcancerpatienter med högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören har en avsevärt längre medianöverlevnad och metastasfri medianöverlevnad än de med lågt eller utraderat Wnt5a-uttryck, vilket framgår av många olika studier.


KOLONCANCER

I koloncancer finns åtminstone två mekanismer av Foxy-5 mot cancerstamceller in vitro, både via ökad JNK/AP-1-signalering och motverkad betacatenin-signalering vilket i båda fallen uppreglerar 15-PGDH som nedreglerar prostaglandin E2 vilket den undre länkade artikeln nedan visar motverkar cancerstamceller in vitro- och in vivo.
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.molonc.2016.07.011.

.