- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
Malariastudie

PhD A-C Engwall kommenterar nedan en lyckad preklinisk malariastudie av AdaptVacs CFO Adam Sander m fl. 

"Det är de asexuella formerna av malariaparasiten Plamodium falciparum som orsakar själva sjukdomen hos människor. Genom att attackera de sexuella formerna av parasisten kan man minska överföringen av parasiten från människa till myggan som spridningen infektionen i en population. Psf48/45 är specifikt uttryckt under sexuella stadier hos parasiten och har visat sig vara ett effektivt mål för att minska överföringen mellan species. Ett utmaning är att producera ett vaccin där 3D-strukturen på epitoperna är korrekt. Detta beror främst på att Pfs48/45 innehåller många cysteiner som bildar sk disulfidbryggor samt har många potentiella site där sockermolekyler kan adderas spontant båda dessa fenomen har betydelse för 3D strukturen.

I publikationen av Singh et al (Vaccine 2017) har man testat två olika spy-VLP vacciner med olika Pfs48/45 antigen fästade på partiklarna. För att verifiera att man lyckats få en korrekt 3D struktur på de båda epitoperna som fästs på respektive VLP har man använt en monoklonal antikropp (mAb45.1) som binder till den korrekta formen av TB Pfs48/45 epitopen. Båda vaccinerna kunde bindas av antikroppen vilket visar att de har rätt struktur och därmed potential att förhindra överföring av parasiten mellan människa och mygga.

Dessa båda vacciner testades i CD1 möss med olika adjuvans och den signifikant bästa immunogena effekten fick man i kombination med adjuvanset Montanid. "