Korsordslexikon och nätkryss.   -> 
RhoVac - VD-mail 4 april kommenterat

PhD A-C Engwall har kommenterat RhoVacs VDs mail utlagt på aktieforum 4 april 2017"  "Med en cancer vaccine er forholdet anderledes, idet vi IKKE skal ind i cellen og attakere (regulere) proteinet. I stedet lærer vi T-cellerne at genkende de cancerceller hvor RhoC proteinet findes i høj koncentration. Dette kan T-cellerne genkende, idet alle celler har den egenskab at de sætter et ”fingeraftryk” på cellens overflade, som fortæller hvilke proteiner som findes inde i selve cellen. I vores tilfælde kan de RhoC-specifikke T-celler (som vi har etableret med vores substans RV001) genkende celler hvor der finde overudtrykt RhoC – altså metastaserende cancerceller. Når disse T-celler finder en af disse cancerceller, eliminerer (dræber) de hele cellen. Altså, vi forsøger ikke at regulerer selve RhoC proteinet, men i stedet eliminerer vi de celler hvor RhoC findes i høj koncentration."

Det man avser här är att delar av RhoC-proteinet presenteras på MHC I-molekyler på cellytan av cancercellerna och som man hoppas skall kännas igen som ett komplex av cytotoxiska T-celler som genererar ett Th1-svar, men under våra tidiga år i livet sker vad som kallas en negativ selektionsprocess i thymus (brässen). Alla T-hjälparceller som kan känna igen och binda komplex bestående av delar av ett kroppseget protein och MHC-molekyler på cellytan utrotas från T-cellspoolen för att immunsvaret inte skall attackera den egna kroppens celler. För att kunna bryta denna tolerans måste man därför försöka lura immunsystemet att känna igen komplexet ifråga som främmande. 

Går det då att åstadkomma detta? 

Ja teoretiskt men det är erfarenhetsmässigt mycket chansartat och komplicerat och kräver förändringar av antigenet/RhoC-epitoper i vaccinet så man får en korsreaktion så att T-celler aktiveras som kan identifiera det kroppsegna protein/MHC- komplexet  som främmande i stället för kroppseget. Jag har inte hittat några data på hemsidan eller i prospektet om vaccinet RV001 över huvud taget är manipulerat eller på vilket sätt i så fall jämfört med målproteinet RhoCs epitoper.  En ytterligare komplikation är att MHC-molekylerna mellan olika individer i princip är unika så att det som eventuellt skulle fungera för att bryta tolerans i en individ kommer inte att fungera i en annan. Jag bedömer risken att misslyckas med att bryta toleransen mot RhoC  och generera ett tillräckligt starkt immunsvar som relativt stor.


"Tilbage til dit egentlige spørgsmål. Nej, det forhold at proteinet findes (i lav koncentration) i forvejen er i sig selv ikke et problem i relation til muligheden at etablere et immunrespons. Det immunsystemet reagerer mod er alene det overudtrykte RhoC og immunsystemet kan godt kende forskel på normalt udtryk og overudtryk."

Vad som egentligen adresseras här relaterat till de frågeställningar jag framfört tidigare förstår jag faktiskt inte, men det är självklart att ju fler MHC-komplex som exponeras för immunsystemet desto kraftigare immunrespons. Mest troligt åsyftas att RhoC-uttryckande celler inte attackeras eftersom det kan finnas en tröskelnivå innan immunsvaret slår på, men vid sårläkning så förhöjs RhoC-uttrycket naturligt i de celler som skall reparera en vävnadsskada och om man mot förmodan med vaccinet RV001 lyckas bryta denna tolerans och får ett immunologiskt minne så kommer de celler som aktiveras och uttrycker RhoC vid sårläkning sannolikt angripas av immunsystemet vilket inte är önskvärt även om uttrycket skulle vara lägre än i metastaser.

"For nogle cancer vacciner kan immunsystemet være ”vænnet” til et overudtryk og i disse tilfælde kan det være sværere at etablere et immunrespons. Dette kan ske fx hvis man som target bruger et protein som er overudtryk allerede i modertumor. En patient kan i nogle tilfælde gå i flere år uden at vide at vedkommende har cancer. I et sådant tilfælde kan det ske, at immunsystemet, som har set dette overudtryk i meget lang tid, opfatter det som ”normalt” og hvis dette sker, vil det sandsynligvis være sværere at etablere et specifikt immunrespons.
Denne risiko er dog betydeligt reduceret når man bruger proteinet RhoC som target, idet overudtrykket af RhoC først etableres når cellerne metastasere, altså relativt sent i sygdomsudviklingen og ofte samtidigt med at sygdommen diagnosticeres. Af denne grund er risikoen for udvikling af det man kalder immun-tolerance reduceret."

Den toleransutveckling som jag syftar på ovan och diskuterar är den negativa selektionsprocess i thymus som sker tidigt i en individs liv för att eliminera alla T-celler som känner igen kroppsegna proteiner som t ex RhoC som aktiveras vid sårläkning. 
Jag känner avslutningsvis  inte till något exempel på att man i något vaccinprojekt framgångsrikt har lyckats bryta toleransen mot en target i form av ett kroppseget inre protein och som sedan resulterat i ett godkänt läkemedel. "


Ann-Cathrin Engwall (född Svensson) har fyra akademiska examina i naturvetenskap och medicin nämligen farmaci, fil kand i medicinsk bioteknologi, MSc i bioteknologi och PhD i molekylär cellbiologi med inriktning immunologi och virologi. 
Hon har erfarenhet från bl a forskning om antigenpresentation, blodhjärnbarriären, virusforskning, cancerforskning, läkemedels- och vaccinutveckling i bioteknikindustrin, utveckling av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser och som inbjuden forskare på ansedda tyska Paul Erlich Institute som ungefär motsvarar svenska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet sammanslagna.
Det är även en fördel att vara intelligent och fritänkande i ett ämne man är intresserad av och utbildad i. 
Här kan man läsa om PhD A-C Engwalls just intelligenta slutledningsförmåga, tvärtemot etablissemanget, regeringen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, media etc. Hon blev känd för denna artikel och medverkade i TV i debatter om Svininfluensan :
De satte dock fel rubrik i SvD. Det gällde ju inte vaccinering generellt utan specifikt MASSVACCINERING mot milda influensor.