OffertOnline hjälper dig som köpare att hitta en leverantör till rätt pris nära dej.   -> 
RhoVac - RhoC - VD-mail 3 april 2016 kommenterat

PhD A-C Engwall har kommenterat RhoVacs VDs mail utlagt på aktieforum 3 april 2017"Viktigt att notera, i relation till att använda proteinet RhoC som mål i immunterapi, är även att mutation av RhoC i cancer är mycket sällsynt.

Detta antyder för de som är insatta att RhoC är en konserverad gen som har en viktig funktion i något sammanhang. När man studerar den vetenskapliga litteraturen finner man att RhoC mycket riktigt är ett av de proteiner som reglerar cellrörlighet via omstrukturering av cellskelettets aktin. RhoC har visat sig ha en viktig roll vid sårläkningsprocesser där celldelning och förflyttning av celler är essentiellt. RhoC interagerar även med tillväxtfaktorer som är involverade i angiogenes (blodkärlsbildning) som också samverkar med sårläkning hos individen.

Den naturliga frågan man ställer sig är om en immunterapi riktad mot RhoC är det bästa valet för att döda cancerceller? 

När man immuniserar en individ vill man få ett immunologisk svar och då uppstår även ett immunologiskt minne. Eftersom RhoC är ett protein som finns inne i cellerna så räcker det inte med att aktivera ett klassiskt antikroppssvar utan man måste kunna aktivera specifika mördarceller som dödar alla RhoC uttryckande celler. Lyckas man med detta, vilket är oerhört svårt med ett kroppseget protein pga immunologisk tolerans även om man använder nya adjuvans som Montanide, så kommer även normala celler som uttrycker RhoC som skall dela sig och förflytta sig för att läka sår elimineras. En kraftigt försämrad förmåga att läka sår på huden eller efter operationer skulle kunna innbära en del problem för individen.

Immunterapi riktat mot RhoC är ett val som jag delvis kan förstå att det kan vara lockande men med mina erfarenheter av liknande projekt inte ger så stora förutsättningar att lyckas bli en godkänd cancerbehandling. 
För det första är det en utmaning att få ett bra Th1-svar med specifika mördarceller generellt även om det finns en hel del nya adjuvans som har bättre immunoligisk profil. 
För det andra är det oerhört svårt att bryta den immunologiska toleransen mot ett kroppseget protein. För det tredje så skulle en lyckad immunisering kunna orsaka autoimmun sjukdom som påverkar individens förmåga att läka sår.

Det betyder naturligtvis inte att chansen att lyckas är obefintlig även om den är liten enligt min bedömning medan risken att projektet kommer att stöta på problem däremot är mycket stor."

Ann-Cathrin Engwall (född Svensson) har fyra akademiska examina i naturvetenskap och medicin nämligen farmaci, fil kand i medicinsk bioteknologi, MSc i bioteknologi och PhD i molekylär cellbiologi med inriktning immunologi och virologi. 
Hon har erfarenhet från bl a forskning om antigenpresentation, blodhjärnbarriären, virusforskning, cancerforskning, läkemedels- och vaccinutveckling i bioteknikindustrin, utveckling av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser och som inbjuden forskare på ansedda tyska Paul Erlich Institute som ungefär motsvarar svenska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet sammanslagna.
Det är även en fördel att vara intelligent och fritänkande i ett ämne man är intresserad av och utbildad i. 
Här kan man läsa om PhD A-C Engwalls just intelligenta slutledningsförmåga, tvärtemot etablissemanget, regeringen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, media etc. Hon blev känd för denna artikel och medverkade i TV i debatter om Svininfluensan :
De satte dock fel rubrik i SvD. Det gällde ju inte vaccinering generellt utan specifikt MASSVACCINERING mot milda influensor.