- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
QuiaPEG - Resistentia

Varning för QuiaPEG som är noterat på Aktietorget sedan våren 2017QuiaPEGs VD Marcus Bosson (medgrundare och VD i Resistentia i många år), QuiPEGs styrelseledamot Anders Vedin (styrelseordförande i Resistentia i många år) , QuiaPEGs Head of Pharmacology & Toxicology Stefan Persson (ledningsgrupp i Resistentia)  och QuiaPEGs Scientific Advisor Bengt Sparf (ledningsgrupp i Resistentia) var således alla 4 verksamma i skandalbolaget Resistentia där de två förstnämnda dvs VD och SO var mest tongivande.

Bossons, Vedins och Sparfs "meriter" från skandalbolaget Resistentia framgår inte av noteringsmemorandumet. 

En halv miljard förlorades, avseende ett projekt med ett från början intressant allergivaccin, i Resistentia och det misslyckades trots att målmolekylen var ett ytprotein (och inte ett ännu större problem inre protein som i RhoVacs fall) men liksom i RhoVacs RV001 var svårigheten att skapa ett starkt immunsvar mot ett kroppseget målprotein en faktor som i Resistentias fall ledde till katastrof. 
Man lyckades dock skapa ett immunsvar som gav hemska biverkningar som drabbade patienterna i en klinisk studie som hade förlagts till Nya Zeeland.

Industrifonden förlorade ett 3-siffrigt miljonbelopp på Resistentia.

Flera andra namnkunniga investerare gick också på en stor nit (inkl GlaxoSmithKleins ett riskkapitalbolag), pga ett antal aktörer, inkl medgrundaren VD Marcus Bosson, som hade manövrerat ut den vetenskaplige grundaren professor Lars Hellman ur projektet varefter man valde vetenskapliga "genvägar" för att sälja projektet, men dessa ledde fel t ex pga av val av ett adjuvans som inte gav upphov till tillräckligt Th1-svar. De hade en, enligt Lars Hellman i en UNT-artikel 2009 en inkompetent ersättare som forskningschef, Claes Lundberg.

Resistentia slösade med aktieägarnas pengar på t ex dyra konferensresor och spritfester. Det lilla bolaget reste med en delegation på 10 personer till andra sidan jordklotet, med stopp i Thailand på hemvägen.
Bosson var dock duktig på att "ragga pengar" från investerare, men ännu duktigare på att låta förbruka dem från sin VD-position. Han ansågs generös. Ett konferensbord till "Headquarter" som det stod med en gigantisk skylt på en dörr till kontoret i Uppsala inköptes för ca 0.1 Mkr ! Flera konsulter ingick i bolagets ledning och dessa fick vardera en ersättning i miljonbelopp. 

När Resistentias kassa började sina i samband med att Fas II-studien hade misslyckats försökte man med bl a Industrifondens representant i styrelsen som drivande att "kapitalisera" förlusterna på ca en halv miljard kr genom en gigantisk skalbolagsaffär via ett 1-1 aktiebyte med ett nybildat Resistentia Holding som skulle ta över verksamheten med forskningschefen Claes Lundberg som ny VD, medan Resistentia namnändrades till Peab Grundläggning Norden i samband med att motparten dvs ett bolag i Peabkoncernen genom en apportemission tog över bolaget tömt på allt utom förlustavdragen. 

PhD A-C Engwall och jag hade var sin aktie i Resistentia, även om båda stod registrerade på henne. Hon hade haft en kortvarig position i direktionen och var chef för en liten framåtriktad forskningsgrupp men insåg alltmer att bolaget inte drevs seriöst, och till slut hade hon fått nog och avgått efter några år i samband med en konflikt med ledningen där hon fick anlita advokat för att få sin vilja fram strax innan kraschen. 
I samband med skalbolagsaffären försökte en av de tre grundarna av Boo.com som kraschade med miljardförluster under IT-yrans år 2000, Patrik Hedelin nå oss i Spanien med flera telefonsamtal för han var tydligen utsedd att övertala min fru att sälja de två aktierna i Resistentia som då redan hade bytt namn till Peab Grundläggning Norden, men vi hade dragit slutsatsen att skalbolagsaffärens ekonomiska nytta för Resistentia Holding var åtminstone delvis villkorad av att precis alla aktier överläts till den nye ägaren av skalbolaget, för varför skulle annars våra två aktier vara så viktiga :-) . 
Vi såg därmed en möjlighet att sänka Resistentia Holding i graven så att Peab-koncernen inte betalade ut ersättningen enligt de av oss förmodade villkoren i skalbolagsaffären, troligen flera 10-tals miljoner kr, till det redan utsiktslösa projektet med en ny inkompetent VD. I detta fall tyckte vi faktiskt att svenska staten eller Peab var mer betjänta dessa pengar.
Resistentia Holding tvingades därför i likvidation efter en kort tid, medan Peab-koncernen efter en segdragen tvångsinlösenaffär till slut kom över de två aktierna i f d Resistentia. Värdet på de två aktierna i f d Resistentia som fastställdes i skiljedomen motsvarade att hela bolaget, dvs hela Peab Grundläggning Norden, var värt i storleksordning som Stockholmsbörsens samlade bolagsvärden.

Pga Resistentias kostsamma misslyckade forskningsprojekt har tyvärr professor Lars Hellman svårt att få nya anslag till sin forskning trots att det var andra  ansvariga aktörer som ganska tidigt ledde in projektet på helt fel spår av kortsiktiga skäl och pga vetenskaplig inkompetens.

Jag skrev en blogg om Resistentia för många år sedan :


UNT hade en stort uppslagen artikel om skandalen 2009. Spår av den på Internet har sannolikt sopats undan. T o m artikelförfattaren Johannes Nesser tyckte det var underligt att cachade versioner hade försvunnit. Här är fet inledningstext/rubrik ur UNT-artikeln citerad :


"Resistentia. En halv miljard kronor försvann, 30 personer förlorade sina jobb och en dag fick finansminister Anders Borg ett brev från Sveriges mest kända aktiebloggare som varnade för
en skalbolagshärva. UNT har granskat den märkliga historien om det lovande Uppsalaföretaget Resistentias kollaps."

"Miljonrullningen stjälpte vaccinet"

Sedan följde en rätt lång artikel.