Friluftsliv i våra olika naturtyperHär kommer du att kunna hitta information och tips om jakt och fritid i vår svenska natur. Många av oss älska att vistas i skog och mark och det med rätta. Sverige har en fantastisk natur med många skiftande naturtyper, alla med sin speciella charm. Möjligheten att vandra fiska och jaga eller utföra andra friluftsaktiviteter Sverge är enorma och många gånger helt unika. Vi har i en allmän inställning att alla ska kunna ta del av dessa guldkorn och njuta av vår unika natur och därmed den unika allemansrätten. Bra utrustning är naturligtvis a och o för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Bra friluftsutrustning hittar ni här.

Svergie och dess natur är unikt, få länder har så skiftande naturtyper som sverige, tack vare sin placering med omgivande hav och sin långa sträckning från norr till söder. Den geologiska historien har till stor del bidragit till våra skiftande och unika biotoper.Friluftsliv i våra naturtyper

Att lära sig lite mer om våra olika naturtyper och skiftningar kommer göra dina friluftsaktiviteter mer intressanta. Sverges nationalparker speglar dessa olika naturtyper och finns spridda över hela landet och ett besök kommer att ge dig en insikt hur fin natur vi har.

Naturtyp 1: Sjöar och vattendrag

I sverige finns det en enorm antal sjöar ett av världens tätaste sötvattensområde, ca: en tiondel av ytan består av insjöar och älvar. exempel på nationalparker med fina vattenmiljöer är Djurö i Vänern och Färnebofjärden vid Nedre Dalälven. Vindelälven, Torne älv, Kalix älv och Pite älv är dessutom skyddade som nationalälvar.

En given friluftsaktivitet i denna naturtyp är naturligtvis fiske. man behöver inte besöka någon av ovanstående nationalparker, utan närmsta sjö kan ge dig en en fantastisk upplevelse. Även om du inte får mycket fisk eller kanske ingenting alls så är det många av oss som uppskattar att vistas intill sjöar och vattendrag. Många hävdar att det sitter djupt rotat i våra gener och att vatten har en lugnande effekt för vår själ. andra fritidsaktiviteter i och intill sjöar är simning, paddling, camping.

Naturtyp 2: Fjäll

Vår svenska fjällvärld är en naturtyp med många och stora naturvärden som är unika och viktiga att skydda 90% av sveriges nationalparkers yta ligger i den svenska fjällen. Dels för dess viktiga naturvärden men också därför det naturvärdena kräver stora arealer för att skyddas. Naturvärdena består till stora delar av geologisk karaktär men naturligtvis också biologiska såsom fjällbjörkskogar och uråldriga barrskogar. Det världens äldsta träd som kunnas uppmätas har hittats i den svenska fjällen och är ca: 9500 år.

När det gäller fjällen och friluftsliv tänker vi kanske först och främst på skidåkning under vintertid, men det finns mycket att göra på fritiden. Det finns många vandringsleder med storslagen natur samt klättringsleder. vår fjällvärld kan bjuda på många fantastiska stunder.

Naturtyp 3: Kust och hav

Vid Sverges kuster och hav finns det också stora naturvärden med stora kontraster mellan land och vatten Exempel på nationalparker i vårt kusland är Skuleskogens högresta kust, Haparanda skärgårds låga sandbankar och Kosterhavet med sina salta klippor och sällsamma liv under vattnet.

Vår fritid intill kuster förknippas ofta med sol och bad samt fiske, men naturliktvis kan man även här hitta fina vandringsstigar och paddling längst med vårt kustland är en upplevelse i sig.

 Naturtyp 4: Ädellövskog

 Våra ädellövskogar är ganska sällsynta i svergie, mindre än en procent av landytan är ädellövskogar. Dessa skogar med lövsalar är kanske de vakraste man kan se unde lövsprikningen på våren. Djur och vöxtlivet i ädellövskogar är talrik och hyser många sällsynta arter exempel i nationalparkerna Söderåsen, Dalby Söderskog, Stenshuvud och Ängsö. Trädslag som räknas som ädellövträd är Bok, ask, ek och alm

Friluftsliv i ädellövskogar lämpar sig kanske bäst med dagsutflykter med en enkel fika korg under våren. Eller en runda med svampkorgen på sensommaren eller hösten

Naturtyp 5: Våtmark

Våtmarker såsom kärr, mossar, myrar täcker förvånansvärt stor del av vår landyta ca: 25% består av våtmarker. I dessa våtmarker är fågellivet i regel väldigt talrikt och våtmarker är ett viktigt biotop för många fågelarter. Kända våtmarker som är nationalparker är Muddus och Store Mosse.

Ofta ligger våra svenska våtmarker i otillgänglig terräng och svåra att ta sig till. men mödan är ofta sig väl värd då man ofta får känslan av att befinna sig i riktig stora vildmarker långt från vägar och stadsliv, och en stor känsla av lugn infinner sig ofta. Plocka hjortron är ofta det som gemene svensk förknippar som sin fritidsaktivitet dessa naturtyper.

Naturtyp 6: Barrskog

Svergie är kanske mest känt för sina stor barrskogar och det är denna naturtyp som till största delen dominerar. Barrskogar förknippas ofta med urskogar med flera hundraåriga träd blandade med betydligt ungre skog. Barrskogarna drabbades ofta förrav skogsbränder, vilket många djur och växter är beroende av.

Friluftsaktiviteter i barrskog kan vara vad som helst egentligen men jakt, svampplockning och dagliga skogspromenader är kanske de vanligast.