Tanken med detta forum är att dela med sig av sina bästa mönster och att hämta inspiration till näst..   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Kommunansvarig

Trygghetsamordnaren i Upplands-Bro kommun, Björn Svensson ansvarar för Grannsamverkan & Grannstöd inom kommunen.

Om det finns några spörsmål eller frågor kring detta så kan man nå samordnaren via mail bjorn.svensson@upplands-bro.se eller telefon

08-581 69 114.