Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Senaste utskick

      

          
Dags att summera januari/februari i Lokalpolisområdet

Perioden 1/1 t.o.m. 28/2 2018


Det är sällan en minskning av brott varit så markant som dessa två första månader. Det är enbart inbrotten i bil som ökat. Där kan nämnas att bildelsstölderna ökat liksom angreppen på företagsfordon.

För att skydda sig mot inbrott är fortfarande det bästa tipset att inte lämna kvar några värdeföremål i bilen. Med DNA-märkning av rattar och annat värdefullt i bilen ökar vi möjligheterna att spåra gods och binda förövare vid stöld alternativt häleri.

Se över era kontaktlistor i Grannsamverkan och se till att utnyttja den kommande perioden för att i än högre grad vidta åtgärder för att förebygga brottsliga angrepp.

Viktigt att man informerar hundägarna i området var angrepp sker. Vid hundrastning vore det tacknämligt om hundägarna passerar brottsutsatta ställen och meddelar polis om sina iakttagelser. De första hundägarna har utbildats för NOS och Spaningsprojektet.

Nästa utbildning för aktiva hundägare är den 21 mars klockan 18:00 i polishuset i Jakobsberg.


Intresserade bokar sig via mail.


Angrepp på bostad noteras dagligen för Järfälla på Infoom.se och sökbegrepp 22422.


För Upplands-Bro är motsvarande sökbegrepp 14371.


En god avslutning av vintersportlovet! / Albin Näverberg

Järfälla Lokalpolisområde Mars 2018


..................................................................................................................................................................................
V I N T E R B R E V E T     2 0 1 7


   

Dags att summera Hösten i Lokalpolisområdet

Perioden 1/8 t.o.m. 28/11

 

 

Brott                   2017      Järfälla   2016 Järfälla   2017 i Bro   Kungsängen   2016  Bro    Kungsängen

                              

Inbrott i villa                              95                     54                   7                  26                12                    11            

Inbrott i lägenhet                      48                      34                  3                  3                  1                      15               

Försök till inbrott i villa            16                      11                  2                   6                    5                    2                      

Försök till inbrott i lgh              21                      10                  3                   2                    1                     4               

Tillgrepp bil                               41                     33                   10                   1                    5                    3

Stöld ur bil                               237                   166                   19                 40                  18                  35

Stöld av cykel                          168                   155                   18                 15                 16                   16

Stöld av moped                        28                     13                    4                   3                     2                      5                                                      

                                           

 

Siffrorna är obarmhärtiga vad gäller Järfälla, en ökning av samtliga tillgreppsbrott.

Siffrorna för Upplands-Bro är i stort sett lika mot föregående år, dock ligger en stor

 ökning av angrepp på bostäder

 i Kungsängen med motsvarande minskande siffror i Bro.

 

De flesta angreppen har skett i skymda lägen och mot fönster eller altandörrar.

 Vi ser även många brutna entrédörrar i lägenheter.

En minskning av inbrott har skett i områden där man har DNA-märkt och

 skyltat att man har gjort detta.

 Den minskningen har noterats i Berghem, Järfälla.

 

Angreppen har ökat där man tillgripit delar från bilar. Det rör sig om backspeglar,

 krockkuddar och delar av instrumenteringen i de flesta fallen.

 Stölder ur bilar har i många fall skett genom användning av störsändare.

För att förhindra detta gäller att

känna efter att bildörren är låst innan man lämnar den.

 

Viktigt att man informerar hundägarna i området var angrepp sker.

 Vid hundrastning vore det tacknämligt

om hundägarna passerar brottsutsatta ställen och meddelar polis om sina iakttagelser.

 Ett försök startas inom

kort i Järfälla, NOS och Spaningspatrullen..

Angrepp på bostad noteras dagligen för Järfälla på Infoom.se och sökbegrepp 22422.

För Upplands-Bro är motsvarande sökbegrepp 14371.

En God Jul tillönskas alla! Lämna inga levande ljus utan uppsikt.  / Albin Näverberg

 

 

 

Vill du ha en nystart eller starta Grannsamverkan, ring Albin Näverberg 0708-951508

 

 

                                                                

 


                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--December2017 --

 Albin Näverberg,

Polisinspektör.

Lokalpolisområde Järfälla.


 

 .......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   H Ö S T B R E V E T   2 0 1 7

Dags att summera sommaren i Upplands-Bro

En snabb tillbakablick 1 juni till och med 31 augusti visar på en mycket negativ brottsutveckling avseende stölder.

Alla måste bidra till att stölderna minskar. Polisen kommer under hösten att göra flera insatser för att förebygga stölder och i bästa fall gripa förövare. Samarbetet med Grannstödsbil och Polisens Volontärer kommer att intensifieras.

Du som boende kan bidra genom att vara uppmärksam och meddela polisen om dina iakttagelser. Du kan även förbättra skyddet mot stölder.

Många inbrott sker genom att treglaspartiet i fönster lyfts ut efter att listerna utanför enkelt lossats. Du kan fästa listerna med envägsskruv eller med stjärnskruv varefter stjärnspåret borras sönder. Det är även möjligt att sätta silicon mellan treglasparti och fönsterram innan listerna sätts på plats.

Många fönster och altandörrar bryts upp. Förse altandörren med lås och c-list eller liknande och fönster med fönsterlås. Försök att ansa bland växtlighet så tjuven inte kan arbeta dolt bakom denna.

Se över garagedörrarna med lås. Lås cyklarna med dubbla lås, ofta ett krav från försäkringsbolaget.

Med gemensamma krafter hoppas vi kunna vända denna trend, men behovet av hjälp från er är ett måste.

Vill du ha en nystart eller starta Grannsamverkan, ring Albin Näverberg 0708-951508

 Polisens områdeskontor öppet i kommunhuset Kungsängen tisdagar 14.30-16.30

..........................................................................

Lokalpolisområde Järfälla

September 2017